Artemia Yaşam Döngüsü


Artemialar az tuzludan oldukça tuzlu sulara kadar her yerde yaşayabilmektedir. Artemia iki türlü yumurta üretir. Bunlardan bir kısmı bir kese içerisindedir ve kısa sürede çatlayarak yumurtalardır ve bunlardan hemen yavru çıkar. Bir kısım yumurtalar ise kalın bir kabuk yapısına sahiptirler. Bu yumurtalar ortam koşullarına karşı çok dayanıklıdırlar. Belirtildiği gibi kuru ve rutubetsiz ortamda onlarca yıl canlı olarak kalabilirler. Ticari açıdan önemli olan da bu gruptaki yumurtalardır.

Anaç artemia kesesinden ayrılan yumurtalar bir süre sonra yumurta zarını yırtarak suda serbest yüzmeye başlarlar. Önceleri üç göz bulunur gelişmeye devam ettikçe bu 3. göz kaybolur.

Artemia Yaşam Döngüsü

Artemialar az tuzludan oldukça tuzlu sulara kadar her yerde yaşayabilmektedir. Artemia iki türlü yumurta üretir. Bunlardan bir kısmı bir kese içerisindedir ve kısa sürede çatlayarak yumurtalardır ve bunlardan hemen yavru çıkar. Bir kısım yumurtal...